Din varukorg är tom
Artikeln är tillagd i kundvagnen
Ditt meddelande skickades!

Elektrisk brännstämpel 220V

Elektrisk brännstämpel 220V

Brännstämpel som är elektrisk för 220 V och som tillverkas och anpassas enligt kundens ritningar och önskemål. Du märker snabbt och enkelt företagsnamn, symboler, logotyper eller serienummer med hjälp av vår brännstämpel. En brännstämpel är perfekt för att märka verktyg, maskiner, möbler, lådor och inredning.  Brännstämpeln anpassas efter det material du ska märka och efter den storlek på gravering du vill ha. Du kan ha fasta texter och symboler, utbytbara texter eller delvis fasta och delvis utbytbara sektioner. Brännstämpeln används för att märka olika typer av material såsom trä,läder, plast, gummi och trä.

Vid offert eller beställning ber vi er därför ange:

  • önskad text, om möjligt med en skiss eller gärna ett digitalt original om det rör sig
    om en logotyp eller liknande
  • en måttsatt skiss om det är en text som önskas
  • önskad typstorlek 
  • vilken typ av material som skall märkas (mjukt eller hårt trä, fuktigt eller torrt trä,
    gummi, plast etc.

 

 

Art.nr: 003-0001

Kontakta oss för offert

  • Beskrivning
  • Kontakta oss om produkten

Vi anpassar brännstämpel och gravering efter det materail du använder

Brännstämplar används för att märka olika typer av material som trä, plast, gummi, läder etc.
Eftersom det är viktigt att avtrycket på materialet blir bra är det viktigt att ni vid beställning talar om vad ni skall märka så att vi kan anpassa stil och gravyr för att optimera avtryckskvalitén.

Brännstämpel med logotype, företagsnamn, fast eller utbytbara texter

Vi kan anpassa våra brännstämplar efter ditt behov. Om du inte vet exakt vad du behöver så hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Brännstämpeln ger en permanent och hållbar märkning

Med vår brännstämpel får du en permanent och hållbar märkning som håller sig år efter år.

 

 

Bruks- och säkerhetsanvisningar för elektriska brännstämplar, svetskolvar och lödkolvar

Förvara anvisningarna på ett säkert ställe och följ råden och rekommendationerna för att se till att skador och olyckor inte händer på grund av felaktig hantering!
Om en tredje person ska arbeta med utrustningen ska också bruks- och säkerhetsanvisningarna överlämnas till den personen.

Vid användning blir brännstämplarna väldigt heta. Hantera dem därför varsamt för att undvika brännskador!

Förvara inga föremål som kan förstöras eller deformeras av hög värme i närheten när brännstämplarna används!

Lämna inte brännstämplarna utan uppsikt när de är heta! Se till att inga barn kan nå dem!

Innan brännstämplarna används: Se alltid till att volttalet på elledningen stämmer överens med volttalet på brännstämpelns skylt!

Se till att inte elkabeln eller stickkontakten är skadade och använd inte kabeln för andra ändamål!
Bär aldrig brännstämpeln genom att hålla i sladden och dra inte ur kontakten ur stickproppen genom att hålla i sladden!
Använd inte brännstämpeln när det är fuktigt eller i fuktiga områden!
Använd inte brännstämpeln nära föremål, vätskor eller gaser som kan fatta eld!
Brännstämpelns arbetstemperatur uppnås efter en uppvärmningsfas som varar mellan 0 och 15 minuter.

När brännstämpeln värms upp första gången kommer en viss lukt och rökutveckling att uppstå. Detta är normalt och upphör efter ett kort tag.

Tänk på att det kan uppstå skadliga ångor när man arbetar med plastmaterial och lackerade ytor!

Sörj alltid för god ventilation i de rum där brännstämplarna används! Tänk på brand- och explosionsriskerna!

När brännstämpeln värms upp och vid dess avkylning samt vid arbete med brännstämpeln bör man se till att man inte lägger den på brännbara underlag eller produkter. BRANDFARA!!

När arbetet med med brännstämpeln är färdigt: Låt brännstämpeln svalna naturligt i luften!
Kyl den aldrig genom att sänka ned den i vatten!!!

Lämna inte brännstämpeln utan uppsikt innan den har svalnat!!!
Vid driftstörningar: Tag genast ur stickkontakten så att strömmen bryts!

Reparationsanvisningar
Brännstämplarna får bara öppnas och repareras av utbildad personal!

Viktig information för elektriker:
Plåtmellanläggen (18 + 18a) måste ovillkorligen ligga mellan värmekropparna och isoleringsstyckena (17) eftersom de verkar som tryckplattor. Om dessa plåtmellanlägg inte monteras kommer värmeelementen att förstöras snabbt!

Vid utbyte av värmeelementen måste alla delar placeras tillbaka i rätt ordning (se nedanstående ritning)!

Förvissa er om att inga strömförande delar berör brännstämpelns kropp!

Om utbildad personal inte finns till hands när fel uppträder ska brännstämpeln returneras till tillverkaren för reparation!

 

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du veta mer om denna produkt.
Vi kontaktar dig inom kort!


© 2018 Alaté AB