Kemikalieskåp brandsäkra 90 minuter godkända för lagring av brandfarliga vätskor

I industriella miljöer används farliga kemikalier dagligen och användandet ökar. Vi har en rad produkter för säker förvaring av miljöfarliga ämnen. Våra brandklassade kemikalieskåp uppfyller de lagar och regler som finns i Sverige. De brandklassade och ventilerade kemikalieskåpen uppfyller upp till 90 minuters brandskydd och håller hög kvalitet och de har genomgått brandkammartester. Vi har satt ihop ett antal standardpaket utifrån de kemikalieskåp vi säljer bäst. Du kan välja dörrar, ventilation och inredning samt färg så det passar era behov.

Hantering och förvaring av kemikalier, vätskor, syror och andra miljöfarliga och brandfarliga kemikalier

Robusta kemikalieskåp med lång livslängd för förvaring av brandfarliga vätskor. Även om du bara lagrar små mängder kemikalier så är det viktigt att det sker på ett lagligt och säkert sätt. Traditionella rengöringsmedel innehåller ofta lösningsmedel som ger hälsofarliga ångor. Utförande i kvalitetsmaterial för isolering av brandfarliga vätskor. Kemikalieskåp som är anpassade för obegränsad lagring av brandfarliga vätskor. Kemikalieskåpen är även godkända för användning utan teknisk ventilation. 

Skydda din arbetplats och personal

Med utrustning tillverkad och testad för ändamålet minskar du riskerna vid handhavandet och personalen får en säker arbetsmiljö

Brandsäker förvaring för syror, vätskor, kemikalier och gaser

Kemikalieskåp för förvaring av brandfarliga vätskor, syror, kemikalier och gaser. Säkra skåp som är brandklassade i 90 och 30 minuter. Kemikalieskåpen minimerar ångor och eventuellt läckage blir kvar i säkerhetsskåpet.

Kemikalieskåp 90 minuter ger optimalt skydd tills brandkår är på plats

Våra kemikalieskåp är optimerade efter den kemikalie som är mest explosiv. Det innebär att kemikalier med lägre explosionsrisk kan hålla sig längre än 90 minuter i kemikalieskåpet. Efter test sker mätning på 13 definierade punkter i det brandsäkra kemikalieskåpet. De brandsäkra kemikalieskåpen 90 minuter uppfyller den högsta brandsäkerhetsklassen typ 90.

Vi har satt ihop ett par standardpaket utifrån det vi säljer bäst. Du kan välja dörrar, inredning och färg så det passar dina behov. Vi har kemikalieskåp som är brandsäkra i 90 minuter och 30 minuter.

© 2019 Alaté AB