Tel. 0705650075| E-post. info@alate.se

Kemikalieskåp brandsäkra 30 minuter godkända för lagring av brandfarliga vätskor

I industriella miljöer används farliga kemikalier dagligen och användandet ökar. Vi har en rad produkter för säker förvaring av miljöfarliga ämnen. Våra brandklassade kemikalieskåp uppfyller de lagar och regler som finns i Sverige. De brandklassade och ventilerade kemikalieskåpen uppfyller upp till 90 minuters brandskydd och håller hög kvalitet och de har genomgått brandkammartester. Vi har satt ihop ett antal standardpaket utifrån de kemikalieskåp vi säljer bäst. Du kan välja dörrar, ventilation och inredning samt färg så det passar era behov.

Hantering och förvaring av kemikalier, vätskor, syror och andra miljöfarliga och brandfarliga kemikalier

Även om du bara lagrar små mängder kemikalier så är det viktigt att det sker på ett lagligt och säkert sätt. Traditionella rengöringsmedel innehåller ofta lösningsmedel som ger hälsofarliga ångor. Utförande i kvalitetsmaterial för isolering av brandfarliga vätskor. Kemikalieskåp som är anpassade för obegränsad lagring av brandfarliga vätskor. Kemikalieskåpen är även godkända för användning utan teknisk ventilation.  

Kemikalieskåp 30 minuter för dig med brandkår nära

Robusta kemikalieskåp med lång livslängd för förvaring av brandfarliga vätskor. Brandsäkra skåp för förvaring av kemikalier med brandklass 30 minuter, den brandklassen 30 minuter är satt efter den kemikalie med störst explosionsrisk.Våra brandsäkra kemikalieskåp med brandklass 30 minuter passar dig som har en brandkår i närheten. Tänk på att brandkår ska hinna ta sig till platsen och påbörja släckningsarbetet inom de 30 minuterna. Vi har även säkerhetsskåp för kemikalier med brandklass 90 minuter för dig som behöver det.

Skydda din arbetplats och personal

Med utrustning tillverkad och testad för ändamålet minskar du riskerna vid handhavandet och personalen får en säker arbetsmiljö

© 2020 Alaté