Brandisolerade kemikalieskåp 

Lämpligt vid förvaring av brandfarlig vätska eller aerosoler i laboratoriemiljö, lager, industri mm.

Skåpen är testade av SP  för utvändig brand enligt testmetod 2369 klass 1. Skåpen har även genomgått testningar av ventilationen för genomventilation och att utläckage av ångor från kemikalier ej kan ske. Skåpen har även passerat möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.

Hela skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt. Dörrar, galvar, tak och botten i sandwichkonstruktion med mellanliggande brandiolering (Brandbatts 150 enligt NT FIRE 001 och ISO 1182:1990). 

© 2019 Alaté AB