Din varukorg är tom

Temperaturetiketter

Temperaturetiketter för mätning och oåterkallelig registrering av olika temperaturvärden.

Självhäftande temperaturetiketter kan appliceras på alla ytor och registrerar oåterkalleligt när en viss temperatur har överskridits genom att etikettens vita nivåfält färgas permanent svart i stället för vitt.

Etiketterna finns i flera olika utföranden med 40 olika temperaturvärden från +40oC (105oF) till +260oC (550oF) och med temperaturvärden i olika kombinationer. Etiketterna visar temperaturen med en noggrannhet av +/- 1,0 %.

Etiketterna finns i flera olika utföranden med 40 olika temperaturvärden från +40oC (105oF) till +260oC (550oF) och med temperaturvärden i olika kombinationer. Etiketterna visar temperaturen med en noggrannhet av +/- 1,0 %.

Celsi Strip visar 5 alt. 8 temperaturnivåer
Celsi Clock visar 5 olika temperaturnivåer och finns också med olika temperaturvärden och arrangemang
Jumbo-CelsiDot visar endast en temperaturnivå
Micro-CelsiStrip är mindre än CelsiStrip och visar 4 olika temperaturområden
CelsiPoint visar ett temperaturvärde
CelsiReverso specialtillverkas enligt kundernas önskemål i olika komplexiteter och är termometerremsor (LC-teknik) som visar temperaturområden från
+35oC till +260oC

Funktion
Celsi-etiketterna använder kemikaliers smältpunkter som indikatorer. Förenklat kan funktionen beskrivas på följande sätt: Ett svart läskpapper täcks med ett kemiskt lager i vit färg. Det svarta papperet döljs av det vita kemikalielagret. När den vita beläggningen smälter så dras den genom kapillärverkan in i det svarta läskpapperet som därmed blir synligt. Färgförändring är permanent och irreversibel.

© 2017 Alaté AB