Gasskåp för användning utomhus, kräver inte ventilation

Skåp för gasflaskor helt i varmfözinkat utförande med låsbara dörrar för säker lagring utomhus enligt föreskrift enligt TRG 280 (tekniska regler för gaser) vilket innebär att ingen ventilation behövs vid uppställning utomhus. Tillverkat av stabil ramkonstruktion med tak som skjuter ut 500 mm. Levereras omonterad för montering på plats.

Enligt Räddningsverkets föreskrifter 1998:7 skall gasflaskor förvaras enligt följande:

– Utrymme för hantering av brandfarliga gaser skall vara väl ventilerat.

– Förvaras i ett utymme där obehöriga ej har tillträde (låst utrymme).

© 2019 Alaté AB