Gasskåp brandsäkra i 30 minuter

De brandklassade gasskåpen för gasflaskor förvarar gasflaskorna enligt gällande föreskrifter. Varje skåpmodell i G-serien är testad och godkänd för brandsäker förvaring i 90 minuter i arbetslokaler enligt den nya normen EN 14470-2 (G90).  Skåpen har även GS-testcertifikat. Gasflaskskåpen med beteckningarna TRG är testade och godkända för 30 minuter.

Skåpen i gasserien ger högsta möjliga brandskydd: Skåpen ser till att max. tillåten temperaturhöjning på flaskornas ventilhållare 50 K efter 90 minuter enligt EN 14470-2 ej överskrids.

© 2019 Alaté AB