Tel. 0705650075| E-post. info@alate.se

Brandsäkra gasskåp för en säker, lagenlig samt vältestad förvaring av gas och propangas

Gasskåp som är brandsäkra för säker förvaring av gas, gasol och brandfarliga ämnen på arbetsplatser. Eftersom gas är förknippat med hög risk är det extremt viktigt att du hanterar och förvarar gas på rätt sätt. Våra gasskåp är anpassade för både förvaring av gas inomhus och utomhus så att du kan vara säker på att du förvarar på ett säkert och korrekt sätt. Gasskåp ger en säker förvaring och hantering av gasflaskor. Gasskåpen finns för uppställning både inomhus och utomhus, i flera olika modeller och utföranden. Gasskåpen är anpassade efter hur många gasflaskor du ska förvara i skåpet. Gasflaskskåp i serien är testade och godkända enligt den nya normen SS-EN 14470-2. 

Brandsäkra gasskåp för förvaring av gas inomhus

Våra gasskåp för användning inomhus ger ett optimalt brandskydd och största möjliga säkerhet för gasflaskor. Gasskåpet finns i brandklass 30 minuter och 90 minuter. Gasskåpen har frånluftsanslutning, korrissionsskydd och möjlighet till genomföring på gasskåpets översida. Bekväm och säker placering av gasflaskor i och med den integrerade och fällbara ramp som finns inuti gasskåpet.

Ventilation och fläktar vid lagring av giftiga gaser

När 120 genomluftomströmningar krävs i gasskåpet tex vid lagring av giftiga gaser ska du använda radialfläktar

 

 

 

© 2020 Alaté