Tel. 0705650075| E-post. info@alate.se

Gasskåp & gasolskåp för förvaring inomhus och utomhus

Förvaring av gasflaskor innebär en stor risk och en lagenlig och korrekt förvaring extremt viktig. Våra gasskåp för förvaring av gasflaskor uppfyller alla grundläggande krav på ett tillförlitligt sätt. En komplett serie skåp för förvaring av både gasflaskor och gasolflaskor såväl inomhus som utomhus. Våra gasskåpen för användning inomhus är certifierade enligt SS-EN 14470-2 för 30 och 90 minuters motståndskraft mot brand. De är brandkammartestade och godkända enligt lag. De ger ett optimalt och det högsta brandskydd inom sina respektive klasser (30 och 90 min). Varje skåpsort är testad och godkänd och tester utförs löpande i fabriken av ett utomstående oberoende testinstitut för att alltid garantera högsta möjliga kvalitet.

Förvara gasflaskor, gasolflaskor och gastuber säkert

Förvaring av gasflaskor innebär en stor risk och därför är en lagenlig och säker förvaring väldigt viktig. Våra gasskåp uppfyller alla de lagkrav som finns för en säker förvaring. Våra brandsäkra gasskåp minimerar risk och uppfyller både de lagkrav som finns idag och imorgondag. Alla våra gasskåp är testade enligt de ökade testkraven för SS-EN-14470-2.

Brandsäkra gasskåp för förvaring av gas inomhus

Våra gasskåp för användning inomhus ger ett optimalt brandskydd och största möjliga säkerhet för gasflaskor. Gasskåpet finns i brandklass 30 minuter och 90 minuter. Gasskåpen har frånluftsanslutning, korrissionsskydd och möjlighet till genomföring på gasskåpets översida. Bekväm och säker placering av gasflaskor i och med den integrerade och fällbara ramp som finns inuti gasskåpet.

Certifierade gasskåp som är brandklassade och brandkammartestade

Gasskåpen för användning inomhus är certifierade enligt SS-EN 14470-2 med 30 eller 90 minuters motståndskraft mot brand. För inomhuslagring finns brandklassade gasskåp i varierande storlekar och utföranden. Varje typ och storlek på gasskåp ska genomgå ett brandkammartest, testerna för endast utföras en godkänd materialprovningsanstalt. SS-En-14470-2 kräver också att ett intyg medföljer gasskåpet.  

Gasskåp för förvaring av gas utomhus

Gasflaskor bör enligt de riktlinjer som finns, ställas på en skyddad plats utomhus. TIllhandahålladet av tryckgasflaskor med giftiga och lättantändliga gaser är tillåtet bara när det finns ett särskilt  skyddsområde eller så ska gasflaskorna efter dagens slut flyttas till ett skyddat lager.

Gasskåp för lagenlig förvaring av gasflaskor och tömning. Gasskåpen är tillverkade av förzinkad stålplåt och har en effektiv luftväxling. Gasskåp av hög kvalitet med ett effektivt skydd mot väder, stöld och behörig användning. Vi har även gasskåp som är anpassade för förvaring av propangas och lagring av flytande gas.

© 2020 Alaté