Alaté vill bidra till ett hållbart samhälle och företagande 

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle och hållbart företagande. Vi har en strategi för att minska vår egen klimatpåverkan, erbjuda hållbara produkter med lång livslängd, anständiga arbetsvillkor och jämställdhet.  Vi har beslutat att fokusera på fyra av FN:s globala hållbarhetsmål, agenda 2030. Detta utgör grunden för hur vi driver vår affär framåt för att bidra till en hållbar utveckling.

Vår mission är att bidra till bättre arbetsmiljö, en attraktiv arbetsplats och ett hållbart företagande. Det gör vi med enkelhet, transparens och framförallt omtanke om våra kunder. Utöver det väljer vi samarbetspartners och leverantörer som erbjuder produkter av hög kvalitet, med lång livslängd och med ett klassiskt utseende. 

 

Vi jobbar med följande FN mål

 

 Hållbarhetsmål nr 8 AlatéHållbarhetsmål nr 12 Alaté

 

Hållbarhetsmål nr 13 AlatéHållbarhetsmål nr 5 Alaté

 

 

FN.s mål nr 8:

Vi som arbetar på Alaté är verksamhetens absolut viktigaste tillgång. Det är viktigt för oss att du som jobbar hos oss mår bra, att vi bidrar och utvecklas tillsammans och att du har kul på jobbet. Motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för vår framgång, konkurrenskraft och långsiktiga värdeskapande. Vi främjar jämlikhet och uppmuntrar olikheter och mångfald. Vi jobbar med jämnställdhet, att alla medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

- Vi bidrar till sysselsättning i samhället och engagerar oss ideellt i andra företag för att stimulera tillväxt och företagandet i Värmland och Sverige.

- Vi engagerar oss i unga och entreprenörer både i form av mentorskap och stöd. Mindre företag är de som skapar flest nya jobb. Vi engagerar oss både i nyföretagarcentrum och Ung företagsamhet. 

- Vi är engagerade i Region Vämland och Länsstyrelsens arbete för ett för ett jämställt Värmland. 

 

FN:s mål nr 12:

Vi strävar efter att erbjuda produkter som är hållbara, med lång livslängd, av hög kvalitet och med fokus på funktion. Produkter du kan komplettera med år efter år. Produkter som är hållbara för individen, företaget och för samhället. Det innebär att vi är: 

-       Tydliga med våra villkor och produkter

-       Bedriver försäljning och marknadsföring på ett ansvarsfullt sätt

-       Får kunden att förstå att de produkter de väljer är av hög kvalitet med fokus på kvalitet och funktion.

-       En transparent och enkel prissättning ger en öppen och förtroendefull kundrelation. Kundens specifika pris presenteras som en avvikelse mot standardpris.

-       Ansvarsfull tillväxt – vi vill växa och investera långsiktigt i vår verksamhet. Vi ser ständigt över våra kostnader för att kunna erbjuda så bra pris som möjligt. Genom att vara effektiva kan vi växa med fler kunder och större volymer på ett ansvarsfullt sätt.

 

Mål nr 13

Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår egen miljöpåverkan.

- Vi reser inte i onödan utan nås i huvudsak via våra digitala kanaler och via telefon.

- Vi undviker utskrifter i möjligaste mån

- Vi ser till att alla våra partners levererar material digitalt istället för papper.

 

© 2019 Alaté AB