Din varukorg är tom

Alatés policy om behandling av personuppgifter

I denna policy om personuppgifter kan du läsa mer om varför vi behandlar dina personuppgifter.

 Syfte

Alaté värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur Alaté behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Alaté behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Alaté behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning, marknadsföring och information. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar Alaté?

Alaté behandlar endast personuppgifter när Alaté har laglig grund. Alaté behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Hur får Alaté tillgång till dina personuppgifter?

Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan Alaté börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att Alaté behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Alaté kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att Alaté inte kan fullgöra de skyldigheter Alaté har i förhållande till dig.

Alaté får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger Alaté till dig?

Alaté kommer att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad Alaté kommer att använda dem till, Vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Alaté utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Både du och Alaté har rätt att anlita annan för beställt uppdrag. Denna kommer då att ge information om hur dina personuppgifter behandlas.   

I fråga om känsliga personuppgifter har Alaté inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Alaté överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar Alaté ut dina personuppgifter?

Utgångspunkten är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall Alaté lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Alaté är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att Alaté är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vill du ha ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill du ändra/ta bort dina uppgifter, mejla till 

info@alate.se

Kontaktuppgifter till Datainspektionen 
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52

© 2020 Alaté